Spotpris

Spotpris er et produkt som tar utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende markedspris på den nordiske kraftbørsen.

Din bedrift betaler markedspris pluss et påslag. Det tilkommer ingen faste månedlige beløp.

Spotprisen varierer og med dette produktet følger din bedrift spotprisen direkte og vil derfor alltid ha en markedsriktig pris.

Med denne type avtale kan din bedrift få en høyere strømregning i forhold til fastpris når prisen er høy, men dere vil også få tilsvarende lavere strømregning når prisene er lave. Videre gir denne avtaletypen et insentiv til å tilpasse forbruket i forhold til prissvingningene.

 

Ta kontakt med oss på telefon 75 40 22 50 eller epost: kundesenter@sks.no