Fastpris

Med fastpris er din bedrift garantert den samme prisen per kWh for hele avtaleperioden, uavhengig av markedsutviklingen. SKS kraftsalg tilbyr fastprisavtaler for 1/2 år, 1 år, 2 år, 3 år og 5 år.

Fastprisavtale passer for bedrifter som

  •     Ønsker lav risiko og forutsigbarhet
  •     Ønsker å fokusere på andre ting enn svingninger i kraftmarkedet

Vi tar forbehold om at offentlige avgifter kan bli endret i løpet av perioden.

 

Ta kontakt med oss på telefon 75 40 22 50 eller epost: kundesenter@sks.no