SKS Kraftsalg er landsdekkende leverandør av strøm til sluttbrukermarkedet, til privat og bedriftskunder.

SKS Kraftsalg

Flere distribusjonsselskap i Nordland selger i dag strøm til sine nettkunder i kommisjon for SKS Kraftsalg.

Selskapet er et 100 % eid datterselskap i SKS-konsernet.